Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Αυτό που μπορεί να επιτευχθεί με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για ανάθεση στον Οργανισμό Αναπτύξεως Γης ρόλου περιορισμένης ανακουφίσεως για ένα μικρό χρονικό διάστημα όσον αφορά την απαλλαγή από τους τόκους μέχρι 4% σε σχέση με τα υπάρχουσα μακροχρόνια σχέδια αποπληρωμής δανείων, είναι απλά η χρονική μετάθεση του προβλήματος ορισμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Είχε προηγηθεί η έγκριση του νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις, αλλάζοντας το ισοζύγιο υπέρ των τραπεζών και το λεγόμενο νομοσχέδιο – δίκτυ προστασίας (Νόμος πλαίσιο για την Αφερεγγυότητα) που αφήνει τους δανειολήπτες εν πολλοίς ακάλυπτους, σε δαιδαλώδεις , χρονοβόρες και μεγάλου κόστους διαδικασίες αμφιβόλου αποτελέσματος.

Με βάση τα πιο πάνω δεν επιλύεται το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη μεγάλη του πλειοψηφία.

Υπολογίζουμε με τις τελευταίες οικονομικές αναλύσεις και στοιχεία ότι η τρύπα για τις τράπεζες όσον αφορά τα δάνεια που αφορούν τη πρώτη και μοναδική κατοικία μετά τις αναδιαρθρώσεις δεν υπερβαίνει τα 2,-2,5 δις. Εισηγούμαστε τη δημιουργία Φορέα ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων για τη πρώτη και μοναδική κατοικία. Τα δάνεια που αφορούν την προαναφερθείσα κατηγορία με συγκεκριμένα κριτήρια, θα αγοραστούν από το νέο Φορέα πολύ χαμηλότερα του υφιστάμενου ύψους δανείου που οφείλεται στη Τράπεζα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και κέρδους το οποίο να διοχετεύεται για να ενισχύει τη κεφαλαιουχική βάση του Φορέα.

Ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης πιστεύουμε έχουν την υποδομή με κάποιες ενισχύσεις και βελτιώσεις να αναλάβουν από κοινού ή με συνένωση τους σε ένα νέο σύγχρονο οργανισμό, το έργο του νέου Οργανισμού/Φορέα.

Συνέπεια της δημιουργίας του νέου φορέα, οι τράπεζες θα απαλλαγούν από «τοξικά δάνεια» και θα έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα και έτσι θα αποκτήσουν την οικονομική ευχέρεια χρηματοδότησης της οικονομίας σε μεγαλύτερο βαθμό. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οι μαζικές πωλήσεις δανείων κατοικιών σε ξένα επενδυτικά ταμεία, γνωστών και αγνώστων συμφερόντων.

Η επιτυχία σύστασης και λειτουργίας του Φορέα για προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επέκταση του πλαισίου και σε άλλες κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων δανείων με διαφοροποίηση των κριτηρίων για τις κατηγορίες αυτές ώστε να μπορούν να ενταχθούν στον Φορέα.

Ενδεικτικά οι αρχικοί πόροι του ταμείου του Φορέα (χωρίς να εξαντλείται ασφαλώς ο κατάλογος) μπορούν να προέρχονται από :

Α. Υποθήκευση της εκκλησιαστικής ή /και κρατικής περιουσίας με παράλληλη έκδοση ομολόγου. Ήδη ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την επιθυμία για υποθήκευσης της εκκλησιαστικής περιουσίας για να βοηθηθεί ο τόπος.

Β. Τη χρησιμοποίηση ποσών δανεισμού του κράτους, που κατά την παραδοχή της ίδιας της κυβέρνησης φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί να λάβει το κράτος (εικάζεται στα 2 δις).

Γ. Να εξεταστεί η συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Δ. Από κεφάλαια των τραπεζών οι οποίες θα απαλλαγούν από τα «κόκκινα δάνεια». Τέλος αλληλεγγύης στα κέρδη των Τραπεζών.

Είναι γνωστή η επιτυχία παρόμοιων μοντέλων κακής τράπεζας στην Ιρλανδία και Ισπανία από όπου μπορούμε να αντλήσουμε τεχνογνωσία και πιστοποιούν ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να πετύχει, φτάνει να υπάρχει η πολιτική βούληση, σωστή μελέτη και διαχείριση.