Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Δημοσιογραφική Διάσκεψη Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις

Κείμενο απο την Εισαγωγή της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης.

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση των θέσεων και προτάσεων του Κινήματος από την καταγραφή ορισμένων παραδοχών όπως έχουν καταγραφεί από όλους, δηλαδή από τα κόμματα, τον τύπο, από τις διάφορες οργανώσεις, ή κοινωνικούς φορείς αλλά και σε εκθέσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμών προς στους οποίους προστρέξαμε ως Κράτος με σκοπό να αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία του Κράτους.

Η οικονομική κρίση στην Κύπρο ήταν μία κατ’ εξοχή Τραπεζική κρίση η οποία ένεκα του μεγάλου μεγέθους της σε σύγκριση με το ΑΕΠ της Κύπρου συμπαρέσυρε μαζί της και την οικονομία της Κύπρου, εξανεμίζοντας ταυτόχρονα και τα εισοδήματα των Κυπριακών νοικοκυριών με αποτέλεσμα οι δανεισμοί τους να καταστούν μη βιώσιμοι εφόσον πάρα πολλοί δανείστηκαν στην βάση των εισοδημάτων τους πριν την οικονομική κρίση.

Οι δανειακές όμως συμβάσεις πολλών συμπολιτών μας εκτός από αυτές που αναφέρουμε πιο πάνω δηλαδή τις βιώσιμες πριν την οικονομική κρίση και που κατέστησαν μη βιώσιμες μετά την κρίση, μπορούν να χωριστούν και σε διάφορες κατηγορίες οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν συνοπτικά στις πιο κάτω:

1.Δανεισμός σε ξένο νόμισμα.

2.Δανεισμός χωρίς να ληφθεί υπόψιν η δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη από τα εισοδήματα του.

3.Δανεισμός στην βάση περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη παρά στην βάση των εισοδημάτων του.

4.Δανεισμός για επενδυτικούς σκοπούς.

Αν προσθέσουμε στα πιο πάνω το γεγονός ότι στην Κύπρο ο Τραπεζικός τομέας έχει έμμεσα καταργήσει το εταιρικό πέπλο, δηλαδή τον ίδιο το σκοπό της δημιουργίας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εφόσον οποιοσδήποτε δανειολήπτης που δημιουργούσε εταιρεία για να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του με σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του, βρέθηκε να είναι ο ίδιος και όλη η οικογένεια του εγγυητές με υποθήκη όλη τη περιουσία τους για εξασφάλιση δανείων της εταιρείας τους.

Όλοι οι δανειολήπτες ανεξαιρέτως πήραν τα δάνεια τους κάτω από συγκεκριμένες δοσμένες οικονομικές συνθήκες και κάτω από ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και είναι γεγονός ότι οι εκποιήσεις ακινήτων στην Κύπρο πριν τις νέες νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί πρόσφατα, ήταν η εξαίρεση παρά ο κανόνας.

Αναφέροντας τα πιο πάνω είμαστε σίγουροι ότι πάρα πολλοί δανειολήπτες και εγγυητές αν γνώριζαν ότι με συνοπτικές διαδικασίες λίγων ημερών θα έχαναν τις περιουσίες τους με εκποιήσεις εξπρές όπως έχουν ψηφιστεί πρόσφατα σίγουρα δεν θα έβαζαν τις υπογραφές τους ως εγγυητές ή θα έβαζαν τα σπίτια τους υποθήκη για χρέη δικά τους ή των εταιρειών τους ή προς όφελος τρίτων προσώπων.

Δεν είμαστε εναντίον των Τραπεζών ως Κίνημα αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ορισμένες αλήθειες τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν οι ίδιες οι Τράπεζες εφόσον ήταν οι κύριοι υπαίτιοι της οικονομικής κρίσης. Οι Τράπεζες απώλεσαν τα κεφάλαια τους και μέρος των καταθέσεων των πελατών τους στα Ελληνικά ομόλογα, σε ανεύθυνους δανεισμούς και σε ζημιογόνες εξαγορές τραπεζών ανά την υφήλιο και αφού γονάτισαν την Κυπριακή οικονομία και παρά το ότι ήταν ιδιωτικές επιχειρήσεις απευθύνθηκαν στο Κράτος για βοήθεια που τους δόθηκε απλόχερα και μάλιστα για να σωθούν στο τέλος κουρεύτηκαν και οι καταθέσεις χιλιάδων ατόμων που έχασαν τις οικονομίες μιας ζωής.

Οι Τράπεζες είναι τακτικοί εντολείς νομοθετικής ρύθμισης από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να τεκμηριωθεί το πιο πάνω συμπέρασμα μας, εφόσον από μία απλή ανάγνωση των σχετικών νόμων που αφορούν την λειτουργία τους θα φανεί ότι δεκάδες τροποποιήσεις νομοθετημάτων περνούν από την Βουλή κάθε χρόνο σε σχέση με τις τραπεζικές εργασίες και με συναφείς νόμους που αφορούν την είσπραξη του λαβείν τους. Μέχρι και ειδικό κεφάλαιο για τις εκποιήσεις υποθηκών τραπεζών έχει νομοθετηθεί πρόσφατα παρά του ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν είναι επίσης τυχαίο που οι Τράπεζες εξαιρέθηκαν στο παρελθόν από σημαντικές νομοθεσίες που παρείχαν κάποιας μορφής προστασία στους δανειολήπτες, όπως παράδειγμα ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες και ο περί τοκογλυφίας νόμος. Επίσης αν μελετήσουμε νόμους για την προστασία του καταναλωτή όπως ο Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμος ή ο Περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος είναι φανερό από τις τροποποιήσεις που γίνονταν κατά καιρούς αυτών των Νόμων ποιου τα συμφέροντα διασφαλίζονταν.

Αυτό που ζητούμε από την Κυβέρνηση, τα κόμματα και όλους τους Πολιτειακούς Θεσμούς είναι την ίδια προστασία που είχαν διαχρονικά οι Τράπεζες με σκοπό να σωθούν, θα πρέπει η ίδια προστασία να δοθεί και στους συμπολίτες μας/δανειολήπτες για να σωθούν και αυτοί, εφόσον αντιμετωπίζουν αυτή την στιγμή προβλήματα βιωσιμότητάς και οι οποίοι στο κάτω κάτω στην πλειονότητα τους δεν φέρουν καμία ευθύνη για την οικονομική κρίση του Τραπεζικού κλάδου που μας έφερε ως εδώ. Ο Τραπεζικός δανεισμός ήταν συμφωνία δύο συμβαλλομένων μερών, επομένως γιατί θα πρέπει σε αυτή την συμφωνία ο ένας συμβαλλόμενος να χάσει τα πάντα και ο άλλος να πάρει στο ακέραιο το λαβείν του και μάλιστα με τόκους και τόκους υπερημερίας με την βοήθεια μάλιστα εργαλείων που δόθηκαν στις Τράπεζες στην βάση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που δεν υπήρχαν όταν γινόταν η δανειακή σύμβαση. Η Τράπεζα δεν πρέπει να επωμιστεί ένα κόστος από τις πράξεις ή παραλείψεις της, γιατί πρέπει η Τράπεζα πάντα να μένει στο απυρόβλητο στην Κύπρο?

Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι για πρώτη φορά η Κύπρος θα έχει άστεγους εφόσον ένα μεγάλο μέρος συμπολιτών μας με τις εκποιήσεις που σύντομα θα αρχίσουν θα χάσουν την κύρια κατοικία τους και την μικρή επιχείρηση τους. Το πλαίσιο αφερεγγυότητας που έχει ψηφιστεί δεν παρέχει επαρκή προστασία στον δανειολήπτη ο οποίος δεν είναι βιώσιμος. Στην ουσία ο περισσότερος κόσμος δεν θα έχει καμία προστασία από τους νόμους που ψηφίστηκαν για να τον προστατέψουν και επομένως χρειάζονται να παρθούν μέτρα πριν να είναι αργά.

Ζητήσαμε όταν ψηφιζόταν το πλαίσιο αφερεγγυότητας και ο νόμος για τις εκποιήσεις όπως οποιεσδήποτε νέες νομοθεσίες να έχουν ισχύ από την ημερομηνία ψήφισης των νόμων για οποιεσδήποτε νέες δανειακές συμβάσεις και όχι να αλλάζουμε αναδρομικά τους κανόνες του παιγνιδιού στην μέση του αγώνα (βλέπε δανειακή σύμβαση) και δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Αυτήν την στιγμή προωθείται από την Κυβέρνηση στην Βουλή νομοσχέδιο για την πώληση των δανείων και θα ακολουθήσει και νέο νομοσχέδιο για την πακετοποιήση των δάνειων που θα είναι το τελειωτικό κτύπημα σε όλους τους μη βιώσιμους δανειολήπτες οι οποίοι θα δουν τις περιουσίες τους να αλλάζουν ιδιοκτήτη με μία επιστολή προς το Κτηματολόγιο. Ζητούμε και πάλιν όπως οποιοσδήποτε νόμος για πώληση και πακετοποιήση δανείων να έχει ισχύ για νέες συμβάσεις δανείου όπου ο δανειολήπτης θα γνωρίζει για αυτό το ενδεχόμενο πριν υπογράψει την δανειακή σύμβαση του.

Αν περάσουν τα νομοσχέδια της πώλησης και πακετοποιήσης των δανείων ποια θα είναι η διαφορά από τον καιρό που ολόκληρη η Κύπρος ήταν αντικείμενο πώλησης στο καλύτερο προσφοροδότη.

Είναι άδικο τώρα η Κεντρική Τράπεζα να επιμένει να εφαρμόσει κριτήρια δανεισμού και βιωσιμότητάς δανείων σε δάνεια τα οποία δόθηκαν κάτω από ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο και κάτω από συγκεκριμένη τραπεζική πιστωτική πολιτική και κάτω από συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και τα οποία κριτήρια εφαρμόζοντας τα τώρα έχει καταστήσει ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών μη βιώσιμους. Οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις που γίνονται σήμερα είναι μη βιώσιμες με την νέα Κ.Δ.Π. 415/2013 όπου προνοεί ποιο ποσοστό του εισοδήματος του δανειολήπτη θα πρέπει να καταβάλλεται ως δόση για το δάνειο του και όπου η περιουσία που μπαίνει ως εξασφάλιση του δανείου δεν είναι πλέον το πρωτεύον κριτήριο για να χορηγείται ένα δάνειο αλλά το πρωτεύον είναι τα εισοδήματα του δανειολήπτη.

Η αναδιάρθρωση ενός δάνειου που θεωρείται μη εξυπηρετούμενο δεν είναι η λύση εφόσον η νέα συμφωνία αναβάλει το αναπόφευκτο που δεν είναι άλλο από την εκποίηση της περιουσίας του δανειολήπτη.

Χρίστος Πουτζιουρής
Δικήγορος – Νομικός
Για το ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ