Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Το Κίνημα Ενάντια Στις Εκποιήσεις όπως έχει ανακοινωθεί προηγουμένως κάθε Τετάρτη μεταξύ των ωρών 18.00 και 20.00 θα ενημερώνει και θα απαντά ερωτήσεις δανειοληπτών δια μέσου των Νομικών του Συμβούλων οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και θα παρέχουν τις πρώτες συμβουλές αφιλοκερδώς.

Την Τετάρτη 11/02/2015 έγινε η πρώτη τακτική επαφή με δανειολήπτες όπου παρευρέθηκαν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι παρουσίασαν στους Νομικούς μας Συμβούλους τα δανειοδοτικά προβλήματα τους και υπέβαλαν αρκετές ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τους δικηγόρους μας. Δειγματικά αναφέρουμε δύο κλασσικές περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα δάνεια τους και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκποίησης της κατοικίας τους.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ζεύγος συμπολιτών μας οι οποίοι είναι μέτοχοι εταιρείας που ασχολείτο με τον κατασκευαστικό τομέα και με ακίνητη περιουσία στο όνομα τους είναι εγγυητές της εταιρείας προσωπικά και έχουν επίσης υποθηκεύσει όλη την περιουσία τους προς όφελος της εταιρείας τους στην Τράπεζα. Η εταιρεία έχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια αρκετών χιλιάδων ευρώ και το ζεύγος κινδυνεύει να χάσει τα πάντα ακόμη και την συζυγική κατοικία τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην Κύπρο έχουμε έμμεσα καταργήσει τον θεσμό της εταιρείας και τους σκοπούς ύπαρξης της εφόσον αντί η ευθύνη των μετόχων να περιορίζεται στο κεφάλαιο της συνεισφοράς τους στο μετοχικό κεφάλαιο είναι οι ίδιοι απεριόριστα υπεύθυνοι για τα χρέη της εταιρείας με τον τρόπο που δανειοδοτούσαν οι Τράπεζες και τις απαιτήσεις που είχαν από τους μετόχους . Αν η ευθύνη των μετόχων είναι για όλους τους δανεισμούς της εταιρείας τότε δεν έχει κανένα σκοπό να υπηρετήσει η δημιουργία εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ: Εκτός των παράνομων χρεώσεων στους λογαριασμούς της εταιρείας από την Τράπεζα υπάρχει και υπόθεση εναντίον της Τράπεζας για τον τρόπο και μέθοδο δανεισμού της εταιρείας από την τράπεζα αλλά και αγώγιμο δικαίωμα για τους εγγυητές της εταιρείας ένεκα διαφοροποίησης της αρχικής δανειακής σύμβασης της εταιρείας από την Τράπεζα.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Συγκεκριμένος συμπολίτης μας με δάνειο σε Συνεργατική Εταιρεία έχει ακόμη τρεις συνοφειλέτες στο ίδιο δάνειο κατ’ απαίτηση της ΣΠΕ. Το δάνειο δόθηκε για ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας και τώρα είναι μη εξυπηρετούμενο και άνω των €376,000.-. Οι άλλοι συνοφειλέτες δεν έχουν πάρει οποιαδήποτε λεφτά από το δάνειο εν γνώσει της ΣΠΕ αλλά μπήκαν συνοφειλέτες μετά από απαίτηση της ΣΠΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ως συνήθως για να δώσουν ένα δάνειο για ένα άτομο οι Τράπεζες ή με εγγυητές ή με συνοφειλέτες δεσμεύουν όλη την οικογένεια, συγγενείς και φίλους με αποτέλεσμα να μπαίνουν σε περιπέτειες πολλά άλλα άτομα.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ: Οι άλλοι τρεις συνοφειλέτες έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο Δικαστήριο επειδή δεν έλαβαν κανένα ποσό από το δάνειο, δεν είναι ούτε εγγυητές και επομένως δεν έχουν καμία υποχρέωση να πληρώσουν την Τράπεζα. Αναφορικά με τον πρωτοφειλέτη που πήρε το δάνειο : Εκτός των παράνομων χρεώσεων στους λογαριασμούς της εταιρείας από την ΣΠΕ, υπάρχει και το θέμα ότι ενώ η ΣΠΕ τερμάτισε τον λογαριασμό εδώ και 2 χρόνια εξακολουθεί και τον χρεώνει έξοδα τήρησης λογαριασμού και έξοδα για ασφάλιση των οφειλετών πράγμα που είναι παράνομο. Τον χρεώνει επίσης €1500.- κάθε μήνα τόκους υπερημερίας. Αν αφαιρεθούν όλες οι παράνομες χρεώσεις της ΣΠΕ τότε το ποσό που παραμένει προς εξόφληση είναι μικρότερο από το ποσόν των €300,000.- και επομένως η κατοικία του οφειλέτη θα τύχει προστασίας από το πλαίσιο αφερεγγυότητας που εκκρεμεί προς ψήφιση στην Βουλή ενώ αυτήν την στιγμή όπως είναι δεν εμπίπτει κάτω από τις πρόνοιες του.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ

Σύμφωνα με τις συμβουλές των Νομικών μας συμβούλων δεν πρέπει να γίνουν αναδιαρθρώσεις δανείων πριν οι Τράπεζες αφαιρέσουν τις παράνομες χρεώσεις τους και συμφωνηθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού. Αναδιάρθρωση σημαίνει νέα συμφωνία δανείου και συγχωροχάρτι στις αμαρτίες των Τραπεζών αναφορικά με το τι χρέωναν παράνομα για τόσα χρόνια στους λογαριασμούς των πελατών τους.

Αν αναδιαρθρώσετε δάνειο από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί οι παράνομες χρεώσεις τότε οι Τράπεζες δεν μπορούν να βρεθούν υπόλογες για τις εν λόγω παράνομες χρεώσεις με την δική σας υπογραφή.