Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Η δημιουργία μιας κακής τράπεζας στην Κύπρο με τη χρήση κρατικών κονδυλίων θα απαιτούσε ένα δεύτερο πρόγραμμα.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι αυτή τη στιγμή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται στο 150% του ΑΕΠ και λόγω του υψηλού χρέους της χώρας η Κύπρος δεν θα μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές για χρηματοδότηση της εταιρείας αυτής για αγορά ενός σημαντικού αριθμού περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου θα χρειαζόταν νέο πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις αυτές που αναμεταδόθηκαν από τα περισσότερα ΜΜΕ στις 03/11/2015 δεν είναι καθόλου συμπτωματικές. Γίνονται αυτές τις μέρες όπου το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις έχει παρουσιάσει διαμέσου των ΜΜΕ μελέτη για τη δημιουργία Φορέα Ανάκτησης μη Εξυπηρετουμένων Δανείων. Η ιδέα με διάφορες αποχρώσεις άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον και αριθμό πολιτικών κομμάτων. Ομολογουμένως η κοινωνία ξεκίνησε να αντιδρά πολύ θετικά στη πρόταση του Κινήματος και να την αγκαλιάζει με θέρμη.

Η αντίδραση της κυβέρνησης από τις πιο πάνω εξελίξεις ήταν να δημιουργήσει ένα κλίμα δαιμονοποιήσης της πρότασης του Κινήματος (ή και άλλων παρόμοιων προτάσεων) και να πανικοβάλει τη κοινωνία ότι ενδεχόμενη υιοθέτηση τέτοιων προτάσεων θα δημιουργούσε την ανάγκη νέου μνημονίου.

Χαρακτηριστικό της γελοιότητας αυτών των δηλώσεων είναι το γεγονός ότι δεν αποδίδονται άμεσα στο υπουργείο οικονομικών αλλά σε ‘πηγές που γνωρίζουν τις οικονομικές εξελίξεις’ ή ‘αξιωματούχους’ που δεν κατονομάζονται. Τέτοιες δηλώσεις που αφορούν ολόκληρη τη κοινωνία θα έπρεπε να έχουν όνομα και επίθετο.

Στις 29/10/15 ήμουν παρών στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών της βουλής. Ο πρόεδρος της επιτροπής ρώτησε την εκπρόσωπο του υπουργείου οικονομικών κατά πόσο το υπουργείο προχώρησε σε όποια δήποτε μελέτη σχετικά με σύσταση κάποιου φορέα που θα αναλάμβανε μη εξυπηρετούμενα δάνεια . Η απάντηση της εκπροσώπου ήταν ξεκάθαρη: Δεν έγινε καμιά τέτοια μελέτη από το υπουργείο. Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρεις το υπουργείο με τους ‘οικονομικούς παράγοντες που γνωρίζουν’ αποφάνθηκε, χωρίς μελέτη, ότι το εγχείρημα αποτελεί μια καταστροφική επιλογή.

Είναι πράγματι αλήθεια ότι τα μη εξυπηρετούμενα αποτελούν το 150% του ΑΕΠ της Κύπρου. Όσον αφορά όμως τις εισηγήσεις του Κινήματος μας αναφέρονται ρητά στη δημιουργία Φορέα ειδικού σκοπού που στοχεύει στα νοικοκυριά που έχουν χάσει σημαντικό ποσοστό των εισοδημάτων τους ένεκα της τραπεζικής κρίσης και κινδυνεύουν να χάσουν το σπιτικό τους . Η βοήθεια που δυνατό να απαιτηθεί (1 – 1,2 δις.) δεν υπερβαίνει το 4% των κόκκινων δανείων, που σημαίνει το 6,9% του ΑΕΠ. Το υπουργείο οικονομικών (χωρίς μελέτη σύμφωνα με τη δική τους παραδοχή) για να παραπλανήσει και να δημιουργήσει φοβίες ανάμεσα στη κοινωνία για ένα δεύτερο μνημόνιο μιλά για κρατική χρηματοδότηση μιας κακής τράπεζας που θα αναλάβει και τα 28 δις.(το 150% του ΑΕΠ δηλαδή ) ή ένα σημαντικό ποσοστό των κόκκινων δανείων, κάτι που θα ήταν παράλογο να το εισηγηθεί κανείς.

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η σύσταση του Φορέα που εισηγείται το Κίνημα δεν προορίζεται να λειτουργήσει σαν κακή τράπεζα. Είναι ένας Φορέας με αποστολή να προστατεύει στο μέτρο του δυνατού και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τα ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας μας από τις επιπτώσεις που επέφερε η τραπεζική κερδοσκοπική μανία.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα λειτουργεί σαν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κάτω από ένα οικονομικό μοντέλο που θα του επιτρέπει να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των χρηματοδοτικών του αναγκών . Η σύγχυση μεταξύ της έννοιας του Φορέα και κακής τράπεζας γίνεται εκ του πονηρού από διάφορους κύκλους είτε για να ‘σκοτώσει’ την ουσία της πρότασης είτε για να την κατευθύνει σε κερδοσκοπικά μονοπάτια με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

Είμαι της άποψης ότι μια κυβέρνηση με στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία θα έπρεπε να επικεντρωθεί στις προσπάθειες σύστασης σχετικού φορέα που να αγκαλιάζει τα πλατιά στρώματα της κοινωνίας και όχι να συνηγορεί σε πολιτικές που τα φτωχιοποιουν προς όφελος μιας ένοχης οικονομικής ελίτ.

Δημήτρης Δημητρίου