Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Οι Θέσεις του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις σε σχέση  με τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό και της Σύστασης Φορέα Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. 

  

Τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Συνεργατισμό.

Ως γνωστό , η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων (διαρκείας 15-20 χρόνων)  αξιας 2,35 δις  τα οποία αγοράστηκαν από την Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα . Το προϊόν της έκδοσης μαζί με ένα επιπρόσθετο ποσό 150 εκ. κατατέθηκαν στην ίδια τράπεζα με εξασφάλιση μη εξυπηρετούμενα δάνεια της (ΜΕΔ) αξιας 7,5  δις. Στη πραγματικότητα,  τα ΜΕΔ του Συνεργατισμού αξιας 7,5 δις. έχουν ουσιαστικά εξαγοραστεί από την κυβέρνηση στη τιμή των 2,5 δις. , δηλαδή με έκπτωση που προσεγγίζει το 70%.  Παράλληλα, προωθείται στη βουλή νομοθεσία που θα διέπει την πακετοποιήση –τιτλοποιήση των δανείων με στόχο να διευκολυνθούν επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν ειδικά τραπεζικά  ομόλογα που θα έχουν σαν εξασφάλιση  διάφορα κατηγοριοποιημένα  ΜΕΔ . Είναι ξεκάθαρο ότι τα ΜΕΔ της  Συνεργατικής Τράπεζας  θα βρεθούν πολύ σύντομα στα χέρια ιδιωτικών επενδυτικών οργανισμών .

Μέσα σ’ αυτό το υπό εξέλιξη σκηνικό το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις επαναφέρει παλαιότερη πρόταση του για τη δημιουργία Φορέα Ανάληψης  μη Εξυπηρετούμενων Δανείων  (Φορέας) με κύριο στόχο να βοηθήσει υπό προϋποθέσεις δανειολήπτες με ΜΕΔ που έχουν σαν υποθήκη τη πρώτη κατοικία , την μικρή επαγγελματική στέγη ή τον μικρο αγροτικό κλήρο να μην μείνουν άστεγοι ή να χάσουν το βασικό βιοποριστικό τους περιουσιακό στοιχείο .

Η δική μας αντίληψη για τη Σύσταση Φορέα Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων .

Α. Για να ξεκαθαρίσει η πραγματική εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν τη πρώτη κατοικία (ή και  άλλων βιοποριστικών περιουσιακών στοιχείων)  , θα  πρέπει να δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων . Η τράπεζα δεδομένων θα βοηθήσει σε μιαν καθόλα αναγκαία κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών πρώτα και κύρια  με βάση τη τρέχουσα οικονομική τους θέση αλλά επίσης και με άλλα κοινωνικά  κριτήρια . Επίκεντρο δηλαδή είναι η καταγραφή  και αξιολόγηση των νοικοκυριών που εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας.

Β. Αφού διαπιστωθεί ότι η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση αυτών των ευάλωτων ομάδων δεν τους επιτρέπει να αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις  και αφού πληρούν και άλλα συμπληρωματικά κριτήρια θα μπορούν να ενταχτούν σ΄ένα Φορέα που εμείς ονομάζουμε  Φορέας  Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.»

Γ. Ο Φορέας θα ειδικεύεται κύρια στο τομέα της πρώτης κατοικίας καθώς επίσης της μικρής επαγγελματικής  στέγης και του μικρού αγροτικού κλήρου. . Όσα δάνεια εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία θα μπορεί ο Φορέας να προχωρεί στην εξαγορά τους  με έκπτωση από τις τράπεζες. Ουσιαστικά οι δανειολήπτες θα έχουν να κάμουν με νέα σχέδια δανειοδότησης από το Φορέα και όχι από τις τράπεζες. Η πρόσφατη εξαγορά ΜΕΔ με 70% έκπτωση (και ενδεχομένως  πολύ μεγαλύτερη σε μελλοντικές εξαγορές) προσφέρει αρκετά περιθώρια να μετακυληθεί το μεγαλύτερο μέρος της έκπτωσης στους δανειολήπτες του Φορέα . Για παράδειγμα, ένα ΜΕΔ των εκατόν χιλιάδων ευρώ  θα μπορούσε πολύ εύκολα να μετατραπεί σε εξυπηρετούμενο αν το νέο δάνειο παραχωρείτο με έκπτωση της τάξης του 50%.

Δ. Υποστηρίζουμε ότι ο  Φορέας θα πρέπει  ανήκει στο δημόσιο ή τουλάχιστον να διασφαλίζεται ο κοινωνικός του χαρακτήρας (σύσταση δημόσιας εταιρείας με πλειοψηφική συμμετοχή του κράτους). Αν αφεθεί ο Φορέας σε ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση αποδόσεων, το όφελος προς τους δανειολήπτες θα είναι από ελάχιστο μέχρι τίποτα με κίνδυνο να χαθεί η πρώτη κατοικία ή η μικρή επαγγελματική στέγη.

Ε. Κυριότερα  Κριτήρια ένταξης στον Φορέα

  1. Αξία υποθήκης κατά τη σύναψη του δανείου μέχρι ενός ύψους που να αντιπροσωπεύει το κόστος της μέσης κατοικίας ενός μέσου νοικοκυριού. Το ποσό γύρω στις 350, 000 με 400,000 ευρώ ίσως να αποδειχτεί αντιπροσωπευτικό για τους στόχους που τίθενται έχοντας υπόψη τις τιμές πριν το ξέσπασμα της κρίσης .
  2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να έχει μειωθεί αισθητά ώστε να μην μπορεί να αποπληρωθεί η δόση ένεκα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης .
  3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά όπου για παράδειγμα, μονογονεικές οικογένειες , πολύτεκνες οικογένειες , οικογένειες με άτομα με αναπηρία θα έχουν ασφαλώς την προτεραιότητα.

Οι όροι εφαρμογής του Φορέα να καλύπτουν όλες τις τράπεζες .

Ο Φορέας επιβάλλεται να προσφέρει κάλυψη σε δανειολήπτες που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια όχι μόνο στο Συνεργατισμό αλλά σε όλες τις εμπορικές τράπεζες. Το κόστος υπολογίζεται να είναι πολύ λιγότερο από τα 2,5 δις. αφού θα υιοθετηθεί μια στοχευμένη πολιτική ανάληψης συγκεκριμένων δανείων και όχι αστόχευτα όπως έγινε με το Συνεργατισμό.

Σεβασμός στο πανανθρώπινο  δικαίωμα στη Στέγη .

Είναι σαφές ότι με τον Φορέα το κράτος θα δώσει την ευκαιρία στις ευάλωτες ομάδες να μην χάσουν την οικογενειακή (ή επαγγελματική) τους στέγη  τηρώντας με αυτό το τρόπο τις διεθνείς συμβάσεις που η Δημοκρατία έχει κυρώσει και που κατοχυρώνουν πρώτιστα το δικαίωμα στη στέγη και της αξιοπρεπούς ιδιωτικής ζωής. Το κράτος θα επανακτήσει μακροπρόθεσμα το κόστος της δανειοδότησης ενώ παράλληλα θα δοθούν οι αναγκαίες ανάσες χρόνου μέχρι να δοθεί η ευκαιρία στη χώρα να εφαρμοστούν πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης τα οφέλη της οποίας να διαχέονται  ισότιμα σε ολόκληρο το πληθυσμό και όχι μόνο στις μικρές ομάδες επιχειρηματιών.

 

Διεκδικούμε την περηφάνια μας ,  κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη.

Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις απευθύνει δραματική έκκληση στον λαό και σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να στηρίξουν χωρίς άλλη καθυστέρηση ενεργά, μαζικά  και συντονισμένα  τη σύσταση  Φορέα . Αν τα ΜΕΔ των ευάλωτων ομάδων , θύματα της τραπεζικής κρίσης, αφεθούν έρμαια στις ορέξεις ιδιωτικών επενδυτικών οργανισμών θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βιώσουμε μια βαθιά κοινωνική κρίση όπως την βιώνουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Ισπανία κ.α.) όπου οι τράπεζες με τη βοήθεια του κράτους  πετάει στο δρόμο ανάλγητα και χωρίς ίχνος ανθρωπισμού χιλιάδες νοικοκυριά.

Η προσπάθεια μετατροπής του κύπριου εργαζομένου από περήφανο νοικοκύρη σε αδύναμο νοικάρη που θα πέφτει θύμα της κερδοσκοπίας του κάθε μεγάλο- διαχειριστή ακινήτων θα πρέπει να εμποδιστεί τώρα από το ίδιο το λαό και από όλες τις φιλοπρόοδες πολιτικές δυνάμεις του τόπου .