Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Στά πλαίσια της επαφής μας με τά κόμματα είχαμε συνάντηση στά γραφεία του ΑΚΕΛ με πολυμελή αντιπροσωπία του κόμματος .