Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Την Πέμπτη 1.3.2017 το κίνημα οργάνωσε στην Λάρνακα εκδήλωση με θέματα, ΜΕΔ, Εκποιήσεις, νομοθεσία και νέα νομοσχέδια, ο ρόλος της κοινωνίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και ενημέρωσαν για τα νέα νομοσχέδια, για τις δικαστικές αποφάσεις, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα δικαστήρια, για τροπολογίες της νομοθεσίας οι :
Άννα Θεολόγου βουλευτής, ενημέρωσε για το νομοσχέδιο περί τιτλοποιήσεων των δανείων.
Νίκος Κέττυρος γενική τοποθέτηση και ενημέρωση για νέες εκποιήσεις.
Αργεντούλλα Ιωάννου τροπολογίες της νομοθεσίας, και τις προτάσεις του κινήματος.
Χρίστος Πουτζιουρής για τις δικαστικές αποφάσεις και διαδικασίες που ακολουθούνται.
Χριστάκης Κωνσταντίνου γενική τοποθέτηση για τις νομοθεσίες. Ακολούθησε συζήτηση. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας.