Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Η πολυδιαφημιζόμενη νομοθεσία της αφερεγγυότητας παρουσιάστηκε ως η μεγάλη πανάκεια της προστασίας της κύριας κατοικίας αλλά και των εγγυητών. Ουδέν αναληθέστερον. Θα εξηγήσουμε γιατί το πλαίσιο αυτό αποτελεί την προπαγάνδα για να χρυσωθεί το χάπι των εκποιήσεων, χωρίς να αφαιρεί κανένα απολύτως δικαίωμα των τραπεζών, θεσμοθετώντας ψευδαισθήσεις για τους πιστωτές που είναι ανήμποροι να πληρώσουν.

Δεν θα αναφερθούμε στα νομοτεχνικά λάθη, κενά και αντιφάσεις της νομοθεσίας που κάνουν φανερή την βιασύνη και την προχειρότητα που το ψήφισαν προκειμένου να μας βουλώσουν τα στόματα .Οφείλουμε όμως να εξετάσουμε την νομοθεσία αυτή ως διαφημιζόμενη διαδικασία «διάσωσης» ατόμων, νοικοκυριών και κατοικιών.

Το πλαίσιο αυτό καθιερώνει δυο κύριες διαδικασίες «προστασίας» για τα φυσικά άτομα : το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών και το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής. Και στις δυο αυτές διαδικασίες τα εξασφαλισμένα χρέη παραμένουν ανεπηρέαστα, αφού η φιλοσοφία είναι κουρεύοντας τους μη εξασφαλισμένους πιστωτές να πληρώνονται τα ενυπόθηκα δάνεια των Τραπεζών. Πλέον ότι τα έξοδα των συμβούλων αφερεγγυότητας τα επιβαρύνεται ο οφειλέτης, ενώ την παραδοσιακή πτώχευση και εκκαθάριση εταιρείας διεκπεραίωνε ο Επίσημος Παραλήπτης χωρίς επιβάρυνση των οφειλετών.

Διάταγμα απαλλαγής οφειλών (ΔΑΟ)

Τέτοιο διάταγμα δικαιούται μόνο όποιος έχει μη ενυπόθηκα χρέη , μέχρι €25,000  περιουσία μέχρι €1000 και καθαρό εισόδημα αφαιρουμένων των εξόδων διαβίωσης €200 .Αντιστρόφως όποιου το χρέος είναι με υποθήκη θα αναμένει την εκποίηση του αν δεν μπορεί να το πληρώσει.

Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής (ΠΣΑ)

Τέτοιο σχέδιο μπορεί  να κάνει κάποιος ο οποίος είναι αφερέγγυος με την προσδοκία να γίνει φερέγγυος σε 5 χρόνια .Για να γίνει αυτό, κάποιος πρέπει να έχει εισοδήματα για να μπορεί να προτείνει τρόπο αποπληρωμής  ή περιουσία μη βεβαρυμένη για να πωλήσει και να πληρώσει ή να παραδώσει το ενυπόθηκο στην τράπεζα .Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση μείωσης των εξασφαλισμένων χρεών (με υποθήκες) κάτω από την αγοραία αξία του ακινήτου , καμία θεσμοθετημένη διαδικασία ή ποσοστό εκπτώσεων σε αυτά .Την πληρώνουν οι ανεξασφάλιστοι (εάν υπάρχουν) και η Τράπεζα μένει στο απυρόβλητο  Παρά το ότι απαιτείται η συγκατάθεση των τραπεζών για την υιοθέτηση ΠΣΑ, εντούτοις εισήγαγαν και ειδικές πρόνοιες «απαγόρευσης» μείωσης των οφειλομένων ποσών κάτω από την αγοραία αξία .Το ποια πιθανότητα έχουν εν τέλει ΠΣΑ να καταρτιστούν και να είναι βιώσιμα αν δεν υπάρξει ουσιαστική μείωση και από τις τράπεζες, δεν μπορούμε να  αντιληφθούμε  .

Σε πέντε χρόνια θα γίνεται ουσιαστικά κούρεμα των μη εξασφαλισμένων χρεών από τα οποία ο οφειλέτης θα απαλλάσεται ( πόσα μπορούν να είναι αυτά ?) αλλά καμία απαλλαγή από τα εξασφαλισμένα χρέη . Σε όλη αυτή την διαδικασία δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη προστασία της κύριας κατοικίας παρά μόνο πρόνοια « να αποφευχθεί η πώληση της κύριας κατοικίας εάν αυτό είναι δυνατόν» ( εν είδη ευχής ) . Δηλαδή η Τράπεζα παραμένει ο απόλυτος άρχοντας του παιγνιδιού, εάν διαφωνεί με την αποφυγή  πώλησης της κύριας κατοικίας. Επιπρόσθετα έχει το δικαίωμα της με την ψηφοφορία  να τουμπάρει και την  κατάρτιση ΠΣΑ .

Εγγυητές

Ο εγγυητής που παραχώρησε  υποθήκη ( συχνό σε οικογένειες ), δεν έχει καμία προστασία από εκποίηση του ακινήτου του .Εάν καταρρεύσει ΠΣΑ ο εγγυητής οφείλει στην Τράπεζα την διαφορά αγοραίας αξίας και χρέους, αλλά εν πάσει  περιπτώσει η Τράπεζα απελευθερώνεται να προχωρήσει σε εκποίηση.

Μη βιώσιμος χρεώστης

Αφού κάποιος οφειλέτης δεν καταφέρει να κάνει ούτε ΔΑΟ ούτε ΠΣΑ ( και αφού πληρώσει όλες αυτές τις διαδικασίες από χρήματα που δεν έχει) τότε δικαιούται να κηρυχτεί μη βιώσιμος χρεώστης και να ζητήσει από το δικαστήριο διάταγμα αναστολής εκποίησης της κατοικίας του για 6 μήνες .

Αυτή είναι συνοπτικά η προπαγάνδα της δήθεν προστασίας  του πλαισίου αφερεγγυότητας .Το χρύσωσαν το χάπι  , ότι τάχα έδωσαν προστασία στο κόσμο την οποία αφού δεν έχει  χρήματα να αποπληρώνει θα καταρρεύσει .Χάνει ο κόσμος την ευκαιρία που ποτέ δεν είχε  και σε 6 μόνο μήνες η κατοικία είναι στα χέρια τους .

Αργεντούλα Ιωάννου

Δικηγόρος- Σύμβουλος Αφερεγγυότητας